08:00 الی 22:00

تمام روز های هفته

استان یزد ، شهر یزد

صفائیه ، بلوار پاسداران

09375894045

yazdsuite@gmail.com

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

اجاره سوئیت زارع

زارع

مدیر در یزد سوئیت

برای مشاوره در مورد شرایط اجاره سوئیت و قوانین و مقررات تماس بگیرید

تماس با زارع

60,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره هفت در یزد

حمام: 1مترمربع: 50

آپارتمان

زارع

1 سال قبل

60,000 تومان/روزانه

حمام: 1مترمربع: 50

آپارتمان

1 سال قبل

100,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره شش در یزد

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 150

آپارتمان

زارع

1 سال قبل

100,000 تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 150

آپارتمان

1 سال قبل

60,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره پنج در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 100

آپارتمان

زارع

1 سال قبل

60,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 100

آپارتمان

1 سال قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره یک در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

زارع

1 سال قبل

80,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

1 سال قبل

60,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره چهار در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

زارع

1 سال قبل

60,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

1 سال قبل

100,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره سه در یزد اجاره سوئیت مبله در یزد

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

زارع

1 سال قبل

100,000 تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

1 سال قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره دو در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

زارع

1 سال قبل

80,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

1 سال قبل