08:00 الی 22:00

تمام روز های هفته

استان یزد ، شهر یزد

صفائیه ، بلوار پاسداران

09375894045

yazdsuite@gmail.com

مقايسه آگهی ها

یزد سوئیت تلگرام

دیدن سریع تمام سوئیت ها در تلگرام

شماره ما را ذخیره کنید و در واتس آپ سوالات خود را بپرسید

۰۹۳۷۵۸۹۴۰۴۵

تمام سوئیت های ما برای اجاره

سوئیت شماره هفده در یزد

  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه
  • ۲ تعداد اتاق خواب
  • ۱ تعداد حمام
  • ۱۵۰ مترمربع

سوئیت شماره پانزده در یزد

  • ۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
  • ۱ تعداد حمام
  • ۹۰ مترمربع
۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره هفتده در یزد

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره پانزده در یزد

حمام: ۱مترمربع: ۹۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه

حمام: ۱مترمربع: ۹۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره چهارده در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره دوازده در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره یازده در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۶۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۶۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره نه در یزد

حمام: ۱مترمربع: ۶۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه

حمام: ۱مترمربع: ۶۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره هشت در یزد

حمام: ۱مترمربع: ۵۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه

حمام: ۱مترمربع: ۵۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره هفت در یزد

حمام: ۱مترمربع: ۵۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه

حمام: ۱مترمربع: ۵۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره شش در یزد

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره پنج در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۱۰۰

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۱۰۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره یک در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۱۲۰

خانه حیاط دار

زارع

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۱۲۰

خانه حیاط دار

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره چهار در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۶۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره سه در یزد

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

زارع

۲ هفته قبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه
سوئیت شماره دو در یزد

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۱۲۰

خانه حیاط دار

زارع

۲ هفته قبل

۸۰,۰۰۰ تومان/روزانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱مترمربع: ۱۲۰

خانه حیاط دار

۲ هفته قبل

آشنایی کامل با شهر یزد

برای آشنایی کامل با شهر یزد این مقاله را دنبال...

ادامه مطلب
توسط yazdsuite