08:00 الی 22:00

تمام روز های هفته

استان یزد ، شهر یزد

صفائیه ، بلوار پاسداران

09375894045

yazdsuite@gmail.com

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

ویژه
200,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره هجده در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

زارع

12 ماه قبل

200,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

12 ماه قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره یک در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

زارع

12 ماه قبل

80,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

12 ماه قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره دو در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

زارع

12 ماه قبل

80,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 120

خانه حیاط دار

12 ماه قبل