08:00 الی 22:00

تمام روز های هفته

استان یزد ، شهر یزد

صفائیه ، بلوار پاسداران

09375894045

yazdsuite@gmail.com

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

ویژه
200,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره هجده در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

200,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

2 سال قبل

100,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره هفتده در یزد

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 150

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

100,000 تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 150

آپارتمان

2 سال قبل

ویژه
150,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره شانزده در یزد

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 100

خانه حیاط دار

زارع

2 سال قبل

150,000 تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 100

خانه حیاط دار

2 سال قبل

60,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره پانزده در یزد

حمام: 1مترمربع: 90

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

60,000 تومان/روزانه

حمام: 1مترمربع: 90

آپارتمان

2 سال قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره چهارده در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

80,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

2 سال قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره دوازده در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

80,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 85

آپارتمان

2 سال قبل

60,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره یازده در یزد

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 60

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

60,000 تومان/روزانه

اتاق خواب: 1حمام: 1مترمربع: 60

آپارتمان

2 سال قبل

ویژه
150,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره ده در یزد

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 150

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

150,000 تومان/روزانه

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1مترمربع: 150

آپارتمان

2 سال قبل

80,000 تومان/روزانه
سوئیت شماره نه در یزد

حمام: 1مترمربع: 60

آپارتمان

زارع

2 سال قبل

80,000 تومان/روزانه

حمام: 1مترمربع: 60

آپارتمان

2 سال قبل